Igazzá(?) vált hazugság(?)

2012. november 20. kedd

Évek óta foglalkoztat a gondolat, hogy vajon kik és milyen irányba terelgetik a történelem folyamát, egyáltalán létezik-e egy olyan, háttérből működő irányítás, mely “nem hagyja”, hogy természetes, emberközpontú valóságot teremtsünk. Pontosabban fogalmazva elfoglalják a figyelmünket – mert hagyjuk(!), hogy ezt tegyék – , hogy ne a lényegre (=ki vagyok én?) koncentráljunk és ne a helyes kérdéseket tegyük fel, s így mi magunk leszünk az okozói annak, hogy nem úgy élünk, ahogy szeretnénk. Emberközpontú valóság alatt azt értem, melyben nem a haszon és az életben maradásunk mumusaként emlegetett folyamatos gazdasági növekedésé lesz a főszerep, hanem az egymás ideje és munkája iránti tiszteleté, az egyéni és szociális egészségé és a felebaráti szereteté. (=Ne tégy olyat mással, amit önmagadnak sem kívánsz!)

A válasz, melyet kérdéseimre találtam a mai világban némileg tabunak számít és egyértelműen az összeesküvés elméletek kategóriájába sorolják, de én igyekszem ebben a bejegyzésben bebizonyítani azt, hogy ez lehet, hogy mégsem elmélet. Ha bármikor úgy érzed, hogy “na ez már sok, ez a Józsi egy elvetemült, félreinformált, előítéletektől fűtött buta ember”, akkor nézz utána a forrásoknak, amiket említek és azokra kéretik haraggal lenni. 🙂 Azt azonban előre bocsájtom, hogy bár vitatott dolgokról fogok írni, a végének lesz egy pozitív kicsengése, mely rávilágít arra, hogy semmilyen eszme nem működik közreműködők nélkül…

Bizonyára Ti is észrevettétek azt, hogy a mai nyugati világ legmegosztóbb jelzője az, hogy valaki antiszemita, vagy rasszista. És az is bizonyára feltűnt, hogy ha a zsidóság vagy a cigányság a célpont, akkor óriási a balhé, ha a muszlimok vagy perzsák (“az iszlám”), akkor az teljesen normális. Ez nem csak nálunk, Magyarországon igaz, hanem szerte a nyugati világban. Azok a köcsög arab terroristák. Ugye hallottad már Te is? Hmm. Én eddig 3 arab országban jártam és valóban vannak számomra furcsának tűnő szokásaik (számomra érthetetlen a nőkkel szembeni bánásmód), alapvetően rendkívül kedves, szeretetre méltóak is tudnak lenni az arabok, akik mellesleg ugyanúgy tisztelik a hagyományaikat, mint a zsidók. (Lehet, hogy némelyikkel nem értünk egyet, de attól azok még hagyományok.) Mint pl. az is, hogy kamatot csak akkor szabad szedni, ha a kihelyezett hitelből valódi többletérték keletkezett, és kizárólag a nyereségen osztozik a bank és a hitel felvevője. (Lehet, hogy pont ez a baj velük?) Megjegyzem, hogy Izraelben is többször jártam és fantasztikus országnak tartom a benne élő emberekkel együtt, ezt a következőkben leírtak előtt fontosnak tartom megjegyezni.

Az általam megismert kutatási munkák arra engednek következtetni, hogy az egész megosztás és megosztottság egyik(!) légyeges külső(!) eredője az ortodox júdaizmus eszméiből fakad, melynek alapja a Babilóniából származó Talmud (jelentése: tanítás), pontosabban fogalmazva annak csak bizonyos(!) részei. (Azért fontos kihangsúlyozni, hogy bizonyos részek, mert más részei viszont komoly hagyománytiszteletről tanúskodnak!) Természetes dolog, hogy csak azt lehet megosztani, aki hagyja (ez ugyanis a belső! eredő), tehát valójában mi vagyunk az okozók és a személyes felelősségünket eszem ágában nincs kisebbíteni, de ez egy lényeges puzzle darabka, ha megismerjük, hogy mi van benne leírva. (Van egyébként egy lényegesen megengedőbb Jeruzsálemi Talmud is, ami kevésbé kirekesztő eszmeiségű.) Nagyon fontos megérteni, hogy ez az eszmeiség nem feltétlenül egy bizonyos népcsoport sajátja (i.e. nem a zsidók, mint nép van az eszme mögött), hanem néhány olyan szellemiségű (vallási) vezető – akiket az ugyancsak zsidó (bizonyos kutatások szerint nem is zsidó) Názáreti Jézus farizeusoknak hívott -, akik merőben másként gondolkodnak, mint az a népcsoport, akit egyébként vezetnek. Ami a legmeglepőbb volt számomra a különféle kutatómunkák olvasása során, hogy valójában az egész eszmeiség legnagyobb elszenvedője talán maga a (nem túl vallásos, hétköznapi) zsidóság, és ők – sokan legalábbis – nem is tudnak erről. (Legfőképpen azért, mert a gerjesztett zsidózás rájuk hat a leginkább.) Elmondom mindjárt, hogy miért gondolom így.

Fontos megjegyzés: A továbbiak elolvasásához teljes nyitottság szükségeltetik (különben tutira elkapcsolsz :)), mert számos olyan következtetést von le, ami ma valahol tabunak számít. Lehet, hogy az eszmefuttatás téves, de ennek ellenére szerintem(!) logikus és olyan történészek és kutatók forrásaiból származik, akik számomra hitelesnek tűnő információkra alapozzák a véleményüket és legfőképpen a dolgok egy olyan aspektusáról mesélnek, ami a tömegtájékoztatásnak nem része! Ha másért nem, már ezért érdemes megfontolni ezt a verziót is. ”Honnan tudhatjuk bizonyosan, hogy az az igazság, amit mindenki elfogad annak?” Ezt a kérdést én mindig felteszem magamnak. (Ha mégis tévednék, mindenkitől elnézést kérek, de azért javaslom, hogy a másik oldal történészeit is hallgassuk meg!)

Na nézzük…

Szeretném hangsúlyosan leszögezni, hogy a zsidósággal és a cigánysággal semmi baj nincsen. Az általánosítás mindig és mindenhol tévútra visz! Ugyanolyan tökéletes népcsoport(ok) Isten csodálatos teremtményeiből, mint mindenki más, a probléma kizárólag azzal lehet, hogyha bárki közülük – mint ahogyan a kaukázusi, ázsiai vagy afrikai népcsoportok egyedei közül is – deviáns módon úgy gondolja, hogy neki több joga van az életben (és az életHEZ), mint kötelessége és jogtalanul uralkodhat mások felett és elveheti azt, amiért nem ő dolgozott meg. Nem is beszélve mások életéről. (Lásd “Osama bin Laden és tömegpusztító fegyverek elleni” kamu háború, melynek következtében millió számra haltak meg ártatlan civilek Afganisztánban és Irakban egyaránt!) Mint egy korábbi cikkben említettem, az én felmenőim között is van, aki zsidó származása révén a II. világháborúban munkatáborba került és ott halt meg, csak hogy tiszta legyen a kép, hogy mennyire fontos számomra az objektivitás!

A jövő-kép-telenség(?) című bejegyzésben már utaltam rá, hogy az öngyilkos palesztin merénylők valójában végső elkeseredésükben választják a halál eme, számunkra érthetetlen formáját, tekintve, hogy az elmúlt 100 évben a Palesztina területére betelepített zsidóság magasan kiképzett és (fizetett) katonasága (!) – tehát nem a zsidó nép en bloc, mint olyan – szinte minden használható földterületet elvett tőlük. Tudom, hogy a hírekben és a történelemkönyvekben ezt nem így tanítják, de nézzétek meg ezt a statisztikát (a meggyilkolt izraeliek és palesztinok arányáról), valamint az Occupation 101 c. dokumentumfilmet (a teljes film angol nyelven megtekinthető itt), amelyben izraeli katonák mondják el, hogy milyen parancsra kellett cselekedniük annak idején. És azt is nézzétek meg, hogy a palesztinoknak hagyott földterületek jelentős része terméketlen sivatag. Íme:

Ezeket az információkat – bár a fősodrású média nem foglalkozik ezzel – az internet által egyre többen ismerik már, köztük olyan fiatal, amerikai (zsidó származású) aktivistákhoz is eljutott, akik Izrael palesztin-elnyomó politikája elleni tiltakozásuk jeléül pl. a gázai övezetbe utaztak, hogy megakadályozzák azt, hogy a palesztin emberek házát az izraeli katonaság ledózerolja. Köztük volt a tragikus halála miatt híressé vált 23 éves Rachel Corrie is, aki odaállt egy bulldózer elé, az meg nem vette ezt figyelembe. (Erről szól a „The Killing Zone” c. brit dokumentumfilm is.) Ebből a szempontból pedig az 1948-ban megalapított Izrael állam „béke” irányába történő cselekedeteit az sem teszi jogossá, hogy enélkül a területfoglalás nélkül a mai Palesztina területén nem egy modern, kereskedelmi és gazdasági szempontból fejlett, demokratikus társadalom élne. (És nem állíthatjuk 100%-os bizonyossággal azt sem, hogy ez nem lenne így!)

Mégis milyen eszmeiség az, amely ezt lehetővé teszi?

Itt jön a képbe a Babilóniai Talmud (BT) – és legfőképpen annak néhány fontos része -, mely az ortodox júdaizmus egyik alapkönyve. (Az eszmeiség hátteréről, és annak a mai zsidóság életére vetített hatásáról Michael Hoffmann amerikai történész 15 éves kutatómunkája által megírt Judaism Discovered c. könyvét vettem alapul. Mr. Hoffmann kutatómunkája annyira alaposan lett összeállítva, hogy a könyv hátulján egy rabbi méltatja(!) a szerző Talmuddal kapcsolatos ismereteit, a wikipedia ennek ellenére egy holokauszt-tagadó revizionistának írja le, de én azt mondom, hogy mindenki olvassa el a könyvet – aki angolul tud – és utána mondjon véleményt!)

A BT (melynek rövid kivonata magyarul is eléhető ezen a weblapon, vagy angolul itt olvasható) egyértelműen megkülönbözteti a szellemiség követőit annak nem követőitől. Ez nem kizárólag a nem zsidó származásúak alacsonyabb rendű megkülönböztetéséről szól, hanem azon zsidókéról is, akik a BT eszmeiségét nem tekintik sajátjuknak (ezeket tanulatlanoknak, azaz am-haa-retz nek nevezi az eredeti könyv, akiktől minden talmud-ismerőnek tartózkodnia kell). A könyv tehát mindenkivel – a nem igazán “hívő” zsidókkal is, aki a túlnyomó többség! – szemben kirekesztő, aki nem követi annak szigorú, felsőbbrendű szellemiségét. Ez egy kulcspont, mert pont ez a fajta szellemiség, ami miatt az egyébként gerjesztett és rendkívül jól jövedelmezőantiszemitizmus működik. (Azért mondom, hogy gerjesztett, mert szerintem nincs olyan ember, aki antiszemitának születne…) Az oly kényelmes általánosítás csapdájába beleszaladva a túlélésért küzdő tömeg gondolkodás helyett zsidózni, cigányozni és legfőképpen megosztani kezd, ahelyett, hogy megvizsgálná a saját(nak hitt) gondolatai eredőjét.

Nagyon fontos látni azt, hogy ez az a tömeglélektani irracionalizmus – amiről Gustave Le Bon 1923-ban írt könyve is szól -, melynek köszönhetően bármilyen háború, holokauszt vagy Gulag megvalósulhat. A nép – a gerjesztett propagandának köszönhetően – felvesz egy adott „pozíciót” és az embertársai humán létét teljességgel figyelmen kívül hagyva hadonászni kezd és kirekesztővé válik. (Megjegyzem: EZ A CÉL! Az irányítók célja pont az, hogy ez megtörténjen, mert megkívánt rendet csak megtervezett káoszból lehet létrehozni! Ez a hegeli dialektika alaptétele: probléma – reakció – megoldás! Ha valamit el akarsz érni, kelts problématudatot, szolgáltass rá egy reakciót, melyet a tömeg átvesz, aztán a végén a tömeg fogja akarni azt a megoldást, ami az eredeti cél volt. Probléma+reakció+megoldás. Minden háborút így robbantottak ki. Csendben jegyzem meg, hogy a Mossad, azaz az izraeli titkosszolgálat mottója a következő: By way of deception, thou shalt do war. Megtévesztés által háborút robbantunk ki. Ehhez most mást nem is fűznék hozzá.)

A zsidóság szerepének tisztázása azért is nagyon fontos, mert személyes tapasztalataim szerint a túlnyomó többségük nem is vallja magáénak a kirekesztő gondolkodást (olvassátok el a BT Sanhedrin 59a nevű fejezetét eme jelző megértéséhez!), másrészt sajnos sok olyan nem zsidó származású ember van, aki viszont ez alapján az eszmeiség alapján gondolkodik, főleg vezető körökben. (Ilyen pl. a Bush család, akik előre megfontolt gazdasági céllal háborúba küldtek több ezer amerikai katonát, hogy terroristának kikiáltott afgán és iraki embereket – köztük 1 millió civilt, aki ugye “collateral damage”, vagyis járulékos kár – öljenek meg). Michael Hoffmann egyértelműen leírja azt, hogy itt nem vérségi kapcsolaton alapuló népek kulturális örökségében kell keresgélni, hanem a Babilóniai Talmud némely tanításán alapuló kabbalisztikus szellemiség azon pontjait kell közelebbről szemügyre venni, mely bizonyos embereket mások fölé helyez minden szempontból, és amely alapján a szellemiség képviselői nem a felebaráti szeretet mentén cselekednek és hoznak komoly horderejű politikai és gazdasági döntéseket, hanem csakis a saját érdekeiket nézik akkor is, ha ezzel mások életébe belegyalogolnak. (Mondván: “Ha valakivel ezt meg lehet csinálni, akkor úgy kell neki!”) Sokszor elmondtam már, de megismétlem: Egy eszme annak alkalmazása során nyeri el a minőségét.

Érdekes adalék egyébként ehhez a témához, hogy a mai zsidóság kb. 80-90%-a az ún. (németnek nevezett) askenázi vérvonalból származik, 5-10% az ún. széfárdi zsidók (júdaizmus vallását követő berberek, arabok), néhány százalék pedig innen-onnan. Történelmi kutatások szerint (melyek hitelességét ugyan a fősodrású történelem nem tartja 100%-osan bizonyítottnak) a német-askenázi vonal főként a kazár nép leszármazottaiból áll, akiknek a vérségi őshazája nem Palesztina, hanem kb. a mai Grúzia. Ezt a témát nagyszerűen járja körbe az ismert svéd-izraeli történész Israel Shamir, a tel-avivi születésű, Londonban élő zenész, politikai aktivista Gilad Atzmon, az Amerikában élő zsidó történész, Normal Finkelstein (akinek „Holokauszt-ipar” című könyve magyarul is kapható), vagy akár egy kanadai egyetemi professzor, az ugyancsak zsidó Henry Makow, akinek a szülei Auschwitzban veszítették életüket, mégis a munkásságuk jelentős részében erről a kérdéskörről publikálnak! Számomra igazán megdöbbentő, hogy ők mennyire nem a megszokott módon közelítik meg ezt a témát és tulajdonképpen a zsidó népet védve egyértelműen az izraeli politikát és az agresszív cionista mozgalom mögötti érdekeket teszik a főleg közel-keleti háborúk – de az I. és II. világháborúk – felelősévé (is)! (Ne felejtsük el, hogy az I. világháború pont fél évvel a korlátlan pénzügyi likviditást lehetővé tevő amerikai FED megalapítása után tört ki, mely egyértelműen a Rothschild dinasztiához köthető, a modern Izrael állam pedig sokak szerint a Szuezi-csatorna miatti geopolitikai érdekek miatt ugyancsak Rothschild érdekből kezdett alakulni a XIX. század végén. Jóllehet lehet ezt is összeesküvés-elméletnek hívni, de szerintem ez egyszerű tészta: Itt nem egyszerűen pénzről van szó, hanem rettenetes mennyiségű pénzről, amely a hatalom alapja.)

Hogy a tudatosan gerjesztett – és nagyon sok izraelit zavaró és ezért Izraelből elvágyódó! – kirekesztő gondolkodás mennyire tapasztalható magán a zsidó államon belül is, arról az amerikai-izraeli kettős állampolgár Jack Bernstein nevű askenázi pasas, 1985-ben írt “Egy Amerikai zsidó élete Izraelben” c. rövid könyve mesél, aki a közel-keleti országba költözve elvett egy széfárdi nőt, ám onnantól fogva másodrendű állampolgárként kezelték, mert hogy a széfárdiak a “megtűrt zsidók”. Hmmm… A könyve megjelenése után (melynek angol nyelven itt elolvasható a rövidített kivonata) pár évvel a pali „baleset” áldozata lett. Egyébként, hogy egy teljesen fősodrású médiában is kapható könyvet említsek, néhány éve az amerikai bestseller listák élére keveredett, két neves egyetemi professzor, John J. Mearsheimer és Steven M. Walt “The Israel Lobby and U.S. foreign policy” (Az izraeli lobby és az amerikai külpolitika) c. munkája világosan leírja, hogy az amerikai politikát mennyire nem az amerikaiak, hanem a már említett farizeus gondolkodás által áthatott izraeli lobbi céljai szerint irányítják, persze a könyv megírásáért cserébe jól kirúgták őket a munkahelyükről… Nagyon fontos ismét(!) megjegyezni, hogy ez nem az izraeli népről szól (ők az elsődleges áldozatai ennek az eszmerendszernek, hiszen rengeteg negatív energia irányul feléjük az informálatlan embertömegektől!), hanem kizárólag azokról, akik az említett szellemiséget követve úgy gondolják, hogy rabszolgaként tekinthetnek az értékelőállító kisemberekre legyen az zsidó vagy gój.

Józsi, ne viccelj már! Hát mi ez a zsidózás, Te is kezded?

Nem. Igyekszem a lehető legtárgyilagosabban írni a témáról, mert úgy gondolom, hogy ezek az információk fontosak, hogy megértsük mi van az egész zsidózás mögött, ugyanis a kutatásaim alapján a valóság nem felel meg annak, amit a médián nevelkedett tömegek gondolnak.

A kérdés felmerül, hogy ha itt mégis valami összeesküvésről lenne szó, hogy lehet az, hogy ezek az információk mind elérhetők ma már? Miért nem akarják őket titkolni?

A kérdés nagyon jó. A válasz pedig kettős. Egyrészt azért nem akarják ezeket kontrollálni, mert az internet miatt nem is nagyon lehet, ezért inkább rengeteg szakértői ellenvéleményt is felvonultatnak, aztán derítse ki valaki a sárga csekkek kifizetéséért folytatott küzdelemben, hogy mi is lehet az igazság (“Good luck!”), nem is beszélve arról, hogy a tömegtájékoztatásban azért ilyen információk nincsenek benne és így a hitelességüket is megkérdőjelezi a tömeg! A másik oldal pedig az, hogy az érdekek és a pénzimádat köré felépített összefonódások olyan erősek már a kisember szintjén is, hogy nekem (“közönséges” halandónak) is a saját kényelmi zónámat kellene átlépnem ahhoz, sokszorosan többedmagammal, hogy a már működő rendszeren változtatni tudjak, tekintve, hogy én is hozzájárulok ahhoz nap, mint nap, hogy ilyen rendszerben éljünk. Most őszintén: még ha esetleg tudom / látom is, hogy mi az (általam vélt) igazság, kimenjek fellázadni, hogy esetleg bebörtözzenek vagy lepuffantsanak? Az, hogy ez így alakult, egyáltalán nem véletlen és mint már korábban említettem, én is szolgáltatom ehhez az energiát! Az információk pedig azért jönnek ki most, mert ki kell jönniük. Emlékeztek, hogy mit írtam a Csak tegyük fel… c. bejegyzésemben, hogy az információ energiának áramolnia kell, mert az élet tulajdonképpen egy folyamatos energia-körforgás?

A felületes “forgatókönyv” úgy tűnik, hogy létezik, s ebben az is le van írva, hogy az igazságot azok fogják elmondani a világ valódi menetéről, akik a gazdasági irányítást birtokolják. A “vallomás” pedig az írás szerint azért jöhet ki, mert az egész pénzügyi/gazdasági és ellátórendszer felépült a tudatosan megtervezett (és a nép által örömmel üdvözölt!) hatalmi struktúra köré (demokrácia van, melynek jelentése a „nép uralma”, s bár ez egyáltalán nem így van), egy radikális változáshoz, egy valóban emberközpontú világhoz össze kellene omlania szinte az egész meglévő pénzközpontú rendszernek, azt pedig senki nem szeretné. A kényelemzóna erősebb, mint a változás igénye. Erről szólt A „szabadság” ára c. bejegyzésem még korábban. A jelenlegi világot eladósításba csomagoló pénzrendszer – amit sokan (köztük én is) bírálok állandóan – tette lehetővé a gyors modernizációt, amely gyümölcsének (almájának) ízét nap mint nap élvezem, bár való igaz, hogy azért néha a torkomon akad a falat. (Lásd olcsó hitelek és könnyű pénzkereseti módszerek, melyeknek csak az előnyeit reklámozzák.)

Az említett „forgatókönyv” tulajdonképpen egy röpirat, az 1902-ben az orosz cárnál megtalált, azóta már többszöri esetben hamisítványként bizonyítást nyert (antiszemita) írás: A Cion bölcseinek jegyzőkönyvei, amely – még ha szándékkal is íródott a zsidóság ellen – igen érdekes összefüggésekre mutat rá. Maga a könyv tulajdonképpen Maurice Joly francia ügyvéd „Genfi párbeszédek (a pokolból)” c. szatírájának alapján készült minimum 60%-ban, s bár így a „hitelességével” kapcsolatban valóban nincs túl sok kérdés, döbbenetes módon mégis(!) sorra valósulnak meg egymás után a benne leírtak. Magyarázat és elmélkedés helyett itt van néhány részlet, melyekről döntsd el Te, kedves olvasóm, hogy mennyire felelnek meg a valóságnak… (és ha a teljes írást szeretnéd elolvasni, akkor töltsd le innen!)

A politikai szabadság gondolat, nem pedig tény. Ezt a gondolatot csalétekül kell tudni használni, valahányszor szükségesnek mutatkozik a tömegeket saját pártunkra állítani annak megsemmisítésére, aki a hatalmat birtokolja…

..Volt idő, amikor a jóhiszeműség és a becsületesség uralkodott. A szabadság gondolatát ma lehetetlen megvalósítani, mert senki sem tudja, miként használja mérséklettel…

A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz. Az az uralkodó, akit az erkölcs vezérel, nem jó államférfi és ezért bizonytalan a maga trónján. Annak, aki uralkodni akar, egyaránt kell igénybe vennie a cselvetést és megtévesztést…

A kellő munkamódszerek kidolgozásánál figyelembe kell venni a tömeg hitványságát, lanyhaságát, állhatatosságát, azt, hogy képtelen megérteni és tiszteletben tartani saját életének vagy jólétének feltételeit…

Korlátlan kényuralom nélkül nem maradhat fenn egy civilizáció sem, hiszen az nem tömegeken nyugszik, hanem azok vezetőin, bárkik is legyenek azok. A tömeg barbár, és ezt a barbárságot minden alkalommal kimutatja. Abban a pillanatban, amikor a tömeg kezébe kaparintja a szabadságot, az azonnal anarchiává változik, mely a legmagasabb fokú barbárság…

Az erőszak legyen az alapelv, a megtévesztés és ravaszság pedig a követendő irányvonal ama kormányok számára, melyek nem akarják koronáikat valamely új hatalom lábai elé helyezni. Ez a rossz az egyetlen eszköz, mellyel a célt, a jót elérhetjük…

A régmúltban mi voltunk az elsők, akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat: „szabadság, egyenlőség, testvériség”, s ezeket a szavakat azóta is sokszor megismételték ostoba papagájok; melyek mindenfelől leszálltak erre a csalétekre. Vele együtt elvitték a világ jólétét, az egyén igazi szabadságát, mely azelőtt oly jól meg volt védve a tömeg nyomásával szemben. Az önmagukat bölcseknek képzelők, az intellektuelek a maguk elvontságában mit sem tudtak kezdeni ezekkel a szavakkal; nem vették észre, milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között; nem látták meg, hogy a természetben nincs egyenlőség, nem lehet szabadság; hogy a természet maga rendelte a nézetek, jellemek és képességek egyenlőtlenségét épp oly változtathatatlanul, mint az alárendelést a maga törvényei alá…

A világ népei és az egyének is azonosítani szokták a szavakat a tettekkel. Megelégszenek a látszattal és csak ritkán ügyelnek arra, vajon beváltják-e a közéletben elhangzott ígéreteket. Ezért kirakatintézményeket fogunk életre hívni, melyek ékesszóló bizonyítékát adják majd annak, hogy mennyire szolgálják a haladást…

Hogy kézben tartsuk a közvéleményt, azt össze kell zavarnunk oly módon, hogy addig és annyi egymásnak ellentmondó nézetnek adjunk hangot a legkülönbözőbb oldalakról, amíg el nem veszítik fejüket ebben a labirintusban és arra a meggyőződésre nem jutnak, hogy legjobb, ha az embernek egyáltalában nincs nézete politikai ügyekben, melyeket a közvélemény amúgy sem érthet meg, mert csak azok értik meg, akik irányítják a közvéleményt…

…és ez csak az első 2 könyvből néhány részlet és van ilyenekből 24! Én őszintén mondom nektek, hogy el tudom hinni, hogy ez tényleg egy gyűlöletkeltő propaganda írás, de mint ahogyan Machiavelli: A fejedelem c. könyvéből is nagyon sokat lehet tanulni Cesare Borgia kegyetlenkedéseiről (Sztálin kedvenc könyve volt!), így ebből is okulhatunk eleget teljesen függetlenül attól, hogy mennyire hiteles. (Ne felejtsétek el, hogy pl. Szün-ce: A háború művészete c. műve is alapmű az emberi pszichológia manipulálását és jövedelmező stratégiák kidolgozását illetően!)

A rendkívül fontos tanulsága egyébként bármilyen ehhez hasonló, valójában fifikás erőszakra épülő eszmeiségnek, hogy az Isteni abszolútumtól tökéletesen elszakított társadalmi rendszert támogatnak, melyben a materializmus teremtményei az egyedüli értékek és a szellemi, lelki táplálékok haszontalan, gazdasági szempontból fejlődést nem eredményező “dolgok”. (Lásd a Pol Pot vezette Khmer Rouge diktatúra Kambodzsában, ahol – anekdoták szerint – minden szemüveges embert kinyírtak, mert azt feltételezték róluk, hogy ők intellektuálisak és így veszélyt jelentenek a rendszerre nézve.)

Van még egy kb. 40 perces előadás a politikai cionizmus témáját illetően, mely figyelmet érdemel, ez egy 1961-ben elhangzott beszéd egy Benjamin H. Freedman nevű egyébként korábban cionista szellemiségű zsidó származású üzletembertől, aki úgy döntött, hogy a személyes tapasztalatait megosztja a nagyközönséggel. (Rendkívül fontos, hogy ezt se indulattal nézd, kérlek(!), csak hallgasd meg, mert megvilágítja a történelem egy olyan oldalát, amelyről senki nem beszél és amelyből tanulhatunk mindnyájan! És amikor a zsidókról beszél, azt az elmédben NE azonosítsd a zsidó néppel, mert az megint az általánosítás csapdája!) Itt van a beszéd magyar nyelvű kivonata: Benjamin H. Freedman beszéde 1961 – A világháborúk eredete

Eme bejegyzés címét egyébként pont a jegyzőkönyvek szolgáltatták… mert lehet, hogy tényleg hazugság, de akkor miért van benne annyi rengeteg, valóságra hasonlító esemény?

A legfontosabb dolog a számomra döbbenetes, jelen valóságát hordozó gondolatok ellenére mégis az, hogy vajon elégszer nézek-e tükörbe, én. Ahogy Michael Jackson mondja az egyik híres dalában: “I’m starting with the man in the mirror!” (A tükörben lévő emberrel kezdem!) Ha nem jó kérdéseket teszek fel, akkor nem jó válaszokat fogok kapni és folyamatosan el fogom felejteni, hogy ki is vagyok én. Ha elhiszek mindent és érzelmileg belesétálok abba, amit nekem a világról a tömegmédiában állítanak, akkor annak vállalnom kell a következményeit! (Lásd pl. csalogató reklámok az olcsó hitelekről!)

Ha feltételezzük azt, hogy a jegyzőkönyvek – bár hamisnak tituláltak – mégis mesélnek arról, hogy mi volt és még mi várható, akkor önmagunk haraggal történő büntetése helyett egy felszabadító felismeréssel az elménkben és a szívünkben kiállhatunk az erkélyre és felkiálthatunk: “Hiszen ez zseniális! Ezek az emberek elképesztően okosan kitalálták ezt!” Mert bármennyire is ördöginek tűnnek ezek a tervek, valóban zseniálisan kihasználják az emberi naivitást, a butaságot, a kapzsiságot és az érdektelenséget. Aztán azt is hozzátehetjük: “Amíg én arra koncentrálok, hogy jól érezzem magamat és szórakozzak (szétszórjam a figyelmemet összpontosítás helyett!), addig nálam sokkal felkészültebb és stratégikusabb vezetők a világ menetét alakítják és ha engem az események hátsó szándéka (pl. a döntéseket érintő pénzek útjának megismerése) nem érdekel, akkor senkit nem hibáztathatok. Ezt a valóságot én teremtem azzal többek között, hogy nem akarom megismerni eléggé. Ennyi!” Ha végigolvasod ezt a hamisítványt, azt is látni fogod, hogy micsoda tervezőmunkát feltételez az egyes pontok megvalósítása, így aztán abban reménykedni, hogy az emberiségre váró dimenzióváltás(?) okozta felemelkedés hátradőlve fog megvalósulni, szerintem enyhén szólva álomszerű… Az emberi elme hatalmas erejű, de a tettek nem kihagyhatók! A változást a szellemi világban lévő megoldásokon keresztül tettek által tudjuk elérni a fizikai valóságban, meggyőződésem, hogy ezért születtünk ide a Földre!

Évekkel ezelőtt, amikor egy nagyon kedves zsidó származású barátommal beszélgettem a jegyzőkönyvekről, akkor ő csak annyit mondott, hogy ne foglalkozzam velük, mert hamisítvány az egész. Mikor azonban feltettem neki a kérdést, hogy olvasta-e és tisztában van-e azzal, hogy mégis minek köszönhetően valósulnak meg (valami érthetetlen oknál fogva) a benne leírtak – azzal a fontos kivétellel, hogy a valóságban a zsidóság túlnyomó részét és a nem zsidókat egyaránt használják, mint eszközt a távoli célok eléréséhez – akkor nem volt válasz. Meglátásom szerint az egyik legfontosabb pontja ennek az elmélkedésnek az, hogy a megoldás valójában az egyébként rendkívül okos zsidó nép kezében van. Ha ők is rájönnek, hogy használják őket (nem is kicsit), akkor felgyorsulhat a változás, mert ők lesznek azok, akik az antiszemitizmus kártyát visszafordítják azokra, akik azt felmutatják. Ennek eklatáns példája a már említett Israel Shamir, Gilad Atzmon, Norman Finkelstein és Henry Makow, de még rajtuk kívül is vannak sokan, akik valóban felebaráti szeretetből(!) cselekszenek nap, mint nap. (Gondoljatok bele, hogy a cionizmus eszméje hány izraeli katona elméjét szennyezte tele azzal a propagandával, hogy a kiválasztottság jogot formál arra, hogy egy népet a saját földjéről és házaikból elzavarjanak és hogy ezeket az embereket meg lehet ölni a „haza védelmében”?)

Egy fontos tanulság mégis az, hogy a zsidó nép igenis(!) összefog egymással (és az informáltak tudják köztük is, hogy a cionista mozgalom a hunyó, érdemes olvasgatni a zsidók a cionizmus ellen c. weblapot) és segítik egymást (s ebben még az am-haaretz-ek is benne vannak), ami pedig nagyon sok nemzet fiáról nem mondható el. Talán érdemes lenne példát venni erről az összefogásról? Ti mit gondoltok?

A legtöbb zsidó számára például, függetlenül a vallásosságuktól a hagyományok és a mítoszaik tisztelete elég magas fokú, jóllehet ennek az is oka lehet, hogy a „kiválasztottság” eszméje nem kicsit egosimogató dolog. Azért van mit ezekből is tanulni, hallgassátok meg ezt a rövid részletet Popper Pétertől:

A mítoszoknak és a hagyományok továbbadásának jóllehet rendkívül fontos eleme az igazságra való törekvés, vagyis ha torzítva adunk tovább tiszta hagyományokat, akkor abból torzulás fog születni. (És persze nem győzöm hangsúlyozni Az „eladás” hazugsága c. írásomban is többször említett, a személyes sorsunk megértésére való törekvés fontosságát!)

Évekkel ezelőtt hetekig együtt utaztam Dél-Amerikában egy izraeli ex-kommandós katonával, aki elmondása szerint 13 palesztint ölt meg különböző bevetések során. A srác nagyon kedves, előzékeny és intelligens ember volt és megkérdeztem tőle, hogy milyen érzés úgy leélnie az életét, hogy ennyi ember életét oltotta ki. A válasza ez volt: “Ez volt a munkám, a katonaság nálunk kötelező. Ha én nem lövöm le a palesztint, ő öl meg engem. Tudom, hogy nem túl igazságos ez a háború, de mit tegyek, ha én oda születtem? Most mondd meg nekem kérlek, hol van az én hazám?” Döbbenettel álltam a pali előtt és bár én kifejeztem neki, hogy mennyire sajnálom a palesztinokat (is), megértettem őt (hiszen őt így nevelték). Nekem is vannak sváb, zsidó, szerb felmenőim, de mivel ide születtem és magyar az anyanyelvem, én magyar vagyok. És ő hiába lehet, hogy eredetileg Kazáriából származik (illetve a felmenői, már ha onnan), a mai Izrael területén született és anyanyelve a héber. Az ő szemszögéből igaza volt, mert védte azt az országot, ahová született (és a szemléletet, amire nevelték), jóllehet bevallása szerint nem túl gyakran kérdőjelezte meg azt, hogy ez a védelem milyen áron és indíttatásból is történik… (Ami viszont nagyon érdekes, hogy azóta a feleségével együtt végérvényesen Ausztráliába költözött.)

Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy írjak-e erről a témáról, hiszen ez egy nagyon “rázós talaj” a mai világban, de mivel engem kizárólag az összefüggésekre való objektív rámutatás és az igazságra törekvő szeretet vezérel – nem beszélve a téma aktualitásáról -, ezért úgy gondoltam, hogy “beleharapok” egy kicsit ebbe is. A Szentföldön vívott háború nem hétköznapi halandó emberekről, „terrorista” palesztinokról és a maguk igazságáért és fennmaradásukért küzdő, „békefenntartó”(?) izraeli népről, hanem a politikai cionizmus célkitűzéseiről és rengeteg pénzről szól. Nézzétek meg ezt a 28 perces dokumentumfilmet, melyben egy izraeli születésű béke aktivista mondja el ezeket az információkat:

De hogy egy picit a BT kirekesztő szellemiségénél még tovább menjek (ha elvetném a sulykot, akkor kólintsatok fejbe), szerintem a zsidó népet felültették, mert az ő szenvedésük árán jut hatalomhoz egy nagyon szűk elit réteg, akik tulajdonképpen nem is zsidók. (És itt visszakanyarodnék a kazárokhoz és a Benjamin Friedman által elmondottakhoz, hogy értelmet nyerjen ez az elrugaszkodott gondolat…)

„Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.”
(Jelenések könyve 2:9)

Eme bibliai idézet kapcsán felmerül bennem a kérdés, hogy mi van akkor, ha az Illuminátusnak nevezett (állítólag nem is létező 🙂 szabadkőműves) szerveződés, amit a szélsőségesek rém könnyen pecsételnek meg „zsidó kreálmányként” (szerintem tévesen), valójában nem az – a sok-sok szimbólumával együtt -, hanem az ő valódi „parancsolójuk” valaki egészen más? (Részletes történelmi kutatás egy fiatal brit történész, Andrew Carrington Hitchcock tollából: The Synagogue of Satan)

Ismerős ez a kép valahonnan? (A jelkép, amit mutatnak a Sátánisták jelképe. Kapcsolódhat ez értelmileg a bibliai idézethez?)

Zárásként pedig egy meglehetősen meredek gondolat…

Képzeljétek el, hogy ez a „sátáni” világ egy tükör. Az emberiség tükre, aki karmikusan megkapja azt, hogy belehajszolják a matéria imádatába és a szellemi világtól való eltávolodásba, az EGYség helyett a KÉTségbe, a szeretet helyett a félelembe. Mi van akkor, csak tegyük fel… Mi van akkor, ha ez a „brigád”, aki irányít, valójában a mi belső Lilith-ünk, az emberiség gonosz kisördöge – ha úgy tetszik, egy manifesztálódott „kivetítés” -, aki azért nyeri örömét a megosztásban és a pusztításban, hogy mi közösen felismerjük azt végre, hogy ennek CSAK MI, először az egyén, majd a közösség szintjén vethetünk véget azzal, hogy megismerjük a történések mögötti mechanizmust és tudatosan mondunk NEM-et az egymás gyilkolására, mert rájövünk, hogy a titok – A SZERETET – az EGYségben rejlik? A SZERETET ugyanis az ÉBERSÉG vagyis az igazság szellemének érvényesülése nélkül mindig korrupcióba megy át, majd gyűlöletté válik…

Ha az egész teremtést egyben nézzük (s elfogadjuk azt, hogy amint fent, úgy lent) és az egész világ egy hologram, akkor nem lehetséges az, hogy a mi belső világunk teremti a külső világot és ez a háborúval sújtott valóság a benne irányító hataloméhes pénzemberekkel együtt is a mi teremtményünk? (Valahogy nem tudom figyelmen kívül hagyni a szabad akarat kérdését és azt, hogy ha a kisember az egyén szintjén NEMet mondana a háborúra, akkor az nem valósulhatna meg.)

Nem tudom, csak hangosan gondolkodom… Szerintetek?

Most pedig, ennyi komoly kérdés feszegetése után – ha szereted Mozart zenéjét – hallgassuk meg az izraeli zongoraművész, Daniel Barenboim előadásában a C-dúr zongoraverseny I. tételét. Zseniális a pali! 🙂

P.S. A téma érzékenységére való tekintettel kérem a hozzászólások lehetőleg szalonképes megfogalmazását. Köszönöm!

29 hozzászólás

 1. István

  „Nincs a világon se jó, se rossz, a gondolat teszi azzá.” – Shakespeare

  A kultúránk a mozgatónk, épp úgy ahogy a szülői örökség, minták, látásmód meghatározza a reakcióinkat, épp úgy határozza meg a kulturális örökségünk, mítoszaink, paradigmáink, sőt a meséink, és média is…

  sokan már Káinig és Ábelig vezetik vissza ezt a kulturális, trendet, és teljesen mindegy, hogy hindi, vagy keresztény, zsidó, vagy Budhista, ugyanazon azon félelmek mozgatják, a reakcióik is hasonlóak ugyanazon eseményre…

  Válasz
 2. Viator

  Kedves Józsi bácsi!
  A cikk remek, teljes mértékben egyetértek a leírt tényekkel.
  A végkövetkeztetés kapcsán én azt gondolom, hogy Jézus kimondat az igazságot a farizeusokról: „A sátán az atyátok”. Ha elfogadjuk (vagy inkább: belátjuk)hogy létezik az „objektív gonosz”, akkor jobban megértjük azt, hogy mi is áll a világban zajló események hátterében, milyen célok mozgatják a cionistákat.
  Természetesen ahhoz, hogy a Gonosz szolgáin keresztül irányítója lehessen a történelemnek, szükség van arra, hogy az emberek „kompatibilisek legyenek” vele, azaz legyen bennük hatalomvágy, egyedül a pénz, a szexualitás, az üres szórakozás érdekelje őket, gyűlölködjenek, tagadják Isten létét, ne akarják megismerni a valóságot stb. Nem véletlenül terelgetik a világot a médián keresztül is ebbe az irányba.
  A Sátán zsinagógája kapcsán egy érdekes tanulmány:
  http://churchofgod.hu/content.php?act=satzsina

  Válasz
 3. F.J.T.

  Remek írás, garatulálok! Alapos és összefoglaló jellegű. Én a végkövetkeztetés gondolataival nem eljátszanék, hanme hangosan kimondanám azokatt 🙂 A sátán és az isten általunk nyer formát. Csak az EGYség felismerése az, mely az emberiséget egy fejlettebb, tágabb tudati szintre emelheti. Úgy érzem ezen régebbi írásom ide passzol, ajánlom Józsi bácsi és minden gondolkodó figyelmébe:

  http://blog.fazekas.info/2011/08/26/isteni-letem-a-jatek-kezdete-es-vege/

  Válasz
  • "Józsi bácsi"

   Köszönöm a fantasztikus írásodat! Ajánlom mindenkinek a figyelmébe! Onnan indul (és megy mélyebbre), ahová ez a gondolatsor kilyukad.

   Nagy ölelés neked testvérem! 🙂

   Válasz
 4. Emese

  Kedves Józsi bá!
  Kivételesen jó írás, köszönöm a rengeteg hivatkozást, amit belinkelt, így könnyebb felgöngyölíteni a témát, nem is beszélve arról, hogy ezekre a forrásokra magamtól rá sem találtam volna a neten….
  Ami miatt írok, az egy könyv, amit nem olyan régen olvastam és talán érdekli a többieket is: Daniel Estheban: a Bilderberg csoportról szóló könyve, ami rávilágít erre az árnyékkormányra, és megerősíti mindazt, ami ebben a cikkben le van írva.
  További jó munkát és erőt kívánok még sok ilyen kiváló cikk megírásához!

  Válasz
 5. peti

  A Cion bölcseinek jegyzőkönyve nem hamisítvány, 1890 körül jelent meg elsőnek, tessék utánanézni. És érdekes módom minden kiadványt szőröstül bőröstül felvásároln(t)ak..

  A finnugorizmus, meg úgy ahogy van, blődség. Pontos oka van, hogy kitalálták. A honfoglaláselméletünkkel egyetemben.
  Itt ugyanis az őslakos nép a magyar volt, ez a terület mindíg is bőségben volt élelemmel. Az utolsó jégkorszak után ez volt az első nagy számban lakható terület európában.
  Itt nem voltak szlávok(rabszolgák-slaves), nem voltak eraviszkuszok, nem jöttek mentek senkik ezen a gyönyörű, tagolt és végtelenül gazdag területen, főként nem ilyen olyan szedett vedett népek, azt sem tudjuk honnan-hova, vagy miért…
  A kalandozások során a feltúrt kurgánok ereklyéit hozták vissza, céltudatosan..
  Tessék ránézni egy Európa földrajzi térképre! Tessék megnézni, hogy mennyi hőforrás van hazánkban! Itt mindíg is volt élet, és mi éltünk itt..a teremtés nyelve rá a bizonyíték, de minden emellett szól..
  A honfoglaló magyarok 10%-áét adták a Kárpát-Medencei teljes népességnek, és alapból itt is mindenki magyarul beszélt már, Atilla és az ő eleik óta.
  Aztán itt van az a sok fura dolog, Trianon..stb.
  A világ ezen fele igenis egy hatalom által van terelgetve, egy felszínes forgatókönyv mentén, ami kilátszik az értő számára azért, és van egy nagy kép..

  Vannak ezek a szemet félig felnyitogató, de közben megnyugtatgató cikkek…tudják, hogy nincs már sok hátra, azért kell ezt csinálni. Kicsit be kell áldozni. Mert ébredezik a magyar.
  Egy kis ébresztő kávétól talán nem annyira lesz morcos, mintha magától jönne rá, hogy mekkora szarba léptették 1848-1870 között és óta. Ugyanazok akik a francia forradalmat csinálták…meg a spanyol injvizíciót, meg a hosszú kések éjszakáját, sumérban..
  Mindíg ugyan az a recept, okosak, de újat nem igazán tudnak kitalálni.

  A belga zenekartól a ló rájder szám mindent elmond. Leírhatatlan alkotás, a zsenialitás felsőfoka…
  Magyarok, egy táborba!

  Válasz
 6. Bigsam

  Üdv!

  Sok mindenben egyetértek, sok mindenben nem. (De ettől szép az önálló gondolkodás és vélemény nyilvánítás.) Szintúgy rögzítem, semmi problémám sincs semmilyen felekezetű-nációjú normálisan gondolkodó emberekkel (csak a szélsőségeseket nem tudom megérteni és elfogadni), így a zsidó nemzetiségű-vallású-származású emberekkel sem. Nem tudom, van e zsidó ismerősöm, mert nem tudom ránézésre megállapítani valakiről, rákérdezni pedig soha nem kérdeztem rá, mert nem érdekelt, ugyanúgy, ahogy a többi vallás-nemzetiség-származás sem.
  A Talmudból idézett vallási intolerancia megtalálható szinte minden vallásban (azért írok szintét, mert nem ismerem- nem ismerhetem mindet eléggé részletesen), igaz ez legtöbb esetben értelmezés kérdése (lásd pl a dzsihád szó értelmét) és ezen értelmét az adott vallás híveinek csak 1-2 %-a használja – igaz, sok esetben ők a leghangosabbak, legtevékenyebbek. A Cion bölcseinek jegyzőkönyvét elolvasva, nagyon sok korábbi írásból található benne átemelt-átdolgozott gondolat, illetve nagyon sok tétel egyszerűen levezethető az emberi gondolkodást, természetet és az emberiség történelmét kicsit jobban ismerő ember által. Említették Henry Ford nemzetközi zsidóját, érdemes mellette elolvasni Az igazi Henry Ford című könyvet is, hogy tisztább legyen a kép.
  OBL kiiktatása véleményem szerint jogos volt, akárcsak Szaddamé, de nem gondolhatja senki, hogy ez pusztán csak 9/11 és a jóságos, emberbarát USA szegény irakiakat és afgánokat megsegítő gondolkodása miatt volt. A milliós áldozat mindkét fél tevékenysége által következett be és egy része a harcoló felek „állományából” került ki. A szövetségesek (nyugatiak és velük szövetséges helyi erők) sok ártatlant megöltek, de ugyanez áll a tálibokra, akiknek nem tétel a civil áldozat, sőt!
  Valószínűleg vallástól és hovatartozástól függetlenül van egy vékony réteg, aki együttműködik – nem feltétlenül a pénz, inkább csak a hatalom érdekében – egymással irányítási szempontból, félretéve minden egymással szembeni ellenérzésüket. Ugyanakkor szerintem már ők sem tudják közvetlenül befolyásolni, irányítani a történéseket, csak részei az irányító mechanizmusnak, nem tudok jobb hasonlatot mondani, mint egy nagy gépezet (emberiség) és az azt irányító számítógép (a fent említett réteg), aki a gépezet „öntudatlan” részét irányítja, de tulajdonképpen egy kisebb de irányító gépezet része. Hogy a gépezet mennyire tudja jelenleg befolyásolni az irányító rendszert, az kérdéses, de nem elképzelhetetlen a későbbiekben egy az irányító rendszertől független, önálló, együttműködésre képes egységekből álló gépezet kialakulása. Bocs, a kicsit kifacsart hasonlatért! 🙂
  Az I. és II. világháborús, Szuezi csatornás összefüggést kicsit erőltetettnek tartom. A zsidókkal kapcsolatos ellenérzések azonban már a kora középkor idejében ismertek voltak, ezt lovagolta meg a Józsi bácsi által jelzett kisebbség, akik a korábbi sérelmeket citálják (adják az emberek szájába) a saját érdekeik védelmében végzett tevékenységeik igazolására, mintegy kollektív bűntudatra játszva. Ezt azonban rég eljátszották, hiszen az arab terrorizmussal (ami valóban létezik – és egy szintén szűk, de hangos fanatikus réteg alkalmazza – és el kell tüntetni) szembe állítható már a korábbi zsidó terrorizmus (lásd a Palesztinát-jelenlegi Izrael államot megszálló angolok elleni terrorcselekmények, valamint a jelenlegi állami terrorizmus), vagy a nácik rémtetteire (amelyek valóban érthetetlen, megbocsáthatatlan és embertelen volt) való hivatkozás (a jelenlegi palesztinokkal szembeni Izrael állami tevékenység nem sokkal jobb, csak a koncentrációs táborok hiányoznak – ami alapvetően angol találmány a búr háborúból, igaz nem annyira kegyetlenül, mint a II. világháborús változat).
  Mindenféleképpen érdemes olvasni az fővonalhoz képest alternatívnak nevezett történészek munkáit, de fenntartásokkal kell kezelni, mivel pont a fővonaltól eltérés miatt kevesebb tárgyi forráshoz férnek hozzá (nem engedik „oda” őket), ezért több a feltételezés, hipotézis munkájukban. Ugyanezt a fenntartásokkal kezelést azonban alkalmazni kell a hivatalos történelmi vonulat tanulmányozásánál, mert már többször bebizonyosodott tévedésük és ha valaki érvényesülni akar be kell állni a sorba, vagy elnyomják. Valamint ne felejtsük el Napóleon kijelentését, miszerint „A történelmet a győztesek írják!”, valamint ennek folyományát, miszerint azt a hatalmon lévők a saját érdekeikben manipulálhatják. Személyes megoldásom, minél több forrásból összeszedni az információt, az egyezőket kiemelve, azt egy alapként tekintve összeállítani egy képet, fenntartva a lehetőséget az új információk beépítésére és az addigi nézetek revideálására. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy az ember hajlamos csak azt meghallani, ami beleillik az elképzeléseibe, az összes több – akár megalapozott tételt – negligálni, azt az általa igaznak véltek elleni összeesküvésként felfogni. Lásd pl a finnugor nyelvrokonságot, amit mostanában többen szentségtörésnek tartanak (halszagú rokonok, stb.) és a Habsburg titkos rendőrség által kreált tételnek tartanak, mivel a XIX. században került igazán köztudatba. Csak azt felejtik el, hogy akkoriban értek el egy elfogadható szintet az ez irányú kutatások és a kutatások hátterét biztosító intézmények, valamint egy alapvető félreértelmezés is belejátszik, miszerint itt NYELVROKONSÁGRÓL van szó, ami nem egyezik meg a néprokonsággal- genetikai rokonsággal. A nyelvrokonság jelentése, hogy különböző népcsoportok történelmük kezdetén azonos földrajzi helyen, közös őshazában éltek, s így azonos nyelvet használtak, tehát közös alapnyelven beszéltek. Ez annak ellenére igaz, hogy ma már nem értik meg egymást, mivel a későbbiek során nyelvük külön, más-más hatásoknak kitéve fejlődött. A nyelvrokonság bizonyítéka az, ha két vagy több nyelvben kimutatható a közös eredet, és néhány ponton, mindenekelőtt a hangok, a szókincs és a nyelvtani rendszer tekintetében a szabályos megfelelés. Tehát szó sincs genetikai egyezésről, VÉRROKONSÁGRÓL.
  Elnézést, hogy a végén eltértem az eredeti témától, de úgy gondoltam, hogy az eredeti írás komplexitását és az emberi gondolkodás működését egy kicsit ismertebb és jelenleg szintén többféleképpen értelmezett, igaznak és vaskalaposan igaznak vélt módon hangoztatott tézisen keresztül is megpróbálom megvilágítani.

  Válasz
 7. Timi

  A rejtett szimbólumokat használó közéleti személyiségekhez kötődően lenne megjegyzésem:
  Más oldalakat is olvasok, melyek ezekkel a bizonyos rejtett szimbólumokkal foglalkoznak. Ott is észleltem, hogy a rockerek kikérték maguknak, hogy az ördögvillát a sátánizmus szimbólumával azonosítsanak mások. Én magam is a rockzenét kedvelem, szoktam használni ezt a kézjelet is, de nem sértődöm meg azon, ha ezt mondják mások az ördögvillára. Én tudom, hogy miért használom.
  Az a felháborító, ha bizonyos csoportok kisajátítanak maguknak 1-1 szimbólumot és negatív jelentést társítanak hozzá.
  Egyébként nem tartom valószínűnek, hogy a képen szereplő közéleti személyiségek nagy rockerek lennének és ezért mutatják azt a bizonyos jelet…
  És ha már a jeleknél tartunk, engem igen csak meglepett a Tankcsapda „Számolj vissza” című számának a szövege és az ahhoz tartozó klip…
  Nem konkurenciának szánom ezt az oldalt! 😉
  http://pirospirula.blogspot.hu/2012/12/a-visszaszamlalas-elkezdodott.html

  Válasz
 8. Józsi bácsi

  Köszönöm a helyreigazítást, Démonmaci.

  Egy szóval sem említettem, hogy OBL-rt kár lenne, csak az 1000 sebből vérző 9/11-es „official story” kapcsán bekövetkező háború „járulékos kárát” azért ne feledjük, akármekkora pozitív hatása is van esetleg a háborúnak gazdasági és egyéb szempontból. Valahogy a hírek és az elemzések ezeket mindig kihagyják, mint ahogyan az Afganisztánban / Irakban bevetett és onnan visszatérő amerikai katonák nyilatkozatait is. Tele van a net ilyen dokumentumfilmekkel, szerintem érdemes azokat is megnézni. A hivatalos magyarázatokat és a háború jogosságát a média szemszögéből már mindenki ismeri, ezt a nézetet képviselted Te is a hozzászólásoddal, amelyben természetesen sok jogos felvetés van. (Nézőpont bővítésért azért olvasd el Andrew C. Hitchcock brit történész ehhez kapcsolódó gondolatait: 2003-2006.)

  Én azonban – még ha néha buta módon is – egy kíváncsi természetű ember vagyok és nekem kevés az, amiről „sokat beszélnek” (és „biztos, hogy úgy van”), mert ha már a 9/11 kapcsán megannyi, a hivatalos verzióval ellenkező vélemény és bizonyíték látott napvilágot, akkor tényleg el tudjuk azt képzelni, hogy a történelemben minden és bizonyosan úgy történt, ahogy a könyvek tanítják?

  Egyébként a bejegyzés lényegi részével kapcsolatban mi a véleményed? Aminek kapcsán hawle nagyon találóan és helyesen feltette a kérdést: „Vajon egy esetleges “kenyértörésnél” ezek a tömegek melyik oldalra állnának?????” (Utalván a zsidóság többségét alkotó tiszta lelkű emberekre.)

  Vagy mi a véleményed az utolsó bekezdésről, amit a leglényegesebb üzenetnek szántam?

  Válasz
 9. Démonmaci

  Az a kézjel, nem a sátánisták jelképe.
  ezt lehetne tudni, egy felnőtt értelmesen blogoló embernek 🙂

  Válasz
 10. Démonmaci

  „Lásd “Osama bin Laden és tömegpusztító fegyverek elleni” kamu háború, melynek következtében millió számra haltak meg ártatlan civilek Afganisztánban és Irakban egyaránt!”

  Úgy gondolom, hogy Oszama, mint terroristavezér, eljátszotta a jogát az életre.
  És teljesen egyetértek azzal hogy az ilyen férget, minden eszközzel el kell taposni.

  A háború abból a szempontból előnyös volt, hogy a hatalmi struktúrát átrendezte a közel keleten, és egyfajta háttérbázist is felszámolt.
  A „kamu” az alapjában véve sértő még az áldozatokra nézve is. Irak Diktátora nem válogatott az eszközökben, hogy önkényuralmát érvényesítse -halála (és a rendszerének a halála) az egyértelműen a jó kategóriába sorolandó. Hol volt az ENSZ amikor, a saját országában, a saját népe ellen vetett be biológiai fegyvert?

  Afganisztán is egy érdekes pontja a történetnek (Opium) anno az Szovjeteknek is beletörött a bicskájuk -azonban mindenki számára az lenne az előnyös, ha nem az elmaradott térséget erősítenék, hanem a felemelkedést megkezdenék. Oktatás- közművelés. A legnagyobb ellenség a Tálibok. (és a szélsőségesen alkalmazott vallás)

  Válasz
 11. Tóth János

  A magyar csak a XX. századtól lett „búval bélelt”, panaszkodó, pesszimista! És ennek megvannak az okai. A korábbi századokban történt magyarság elleni támadások csak fizikailag fenyegették a magyarságot és nem akarták az identitását megtörni,a múltját meghamisítani és elvenni! A Bach-korszak óta viszont súlyos dolgok történtek! A magyar nyelvrokonságról olyanok döntöttek,akik törték a magyar nyelvet,most már nyilvánvaló,hogy azóta a fizikai megtörésen kívül a lelki,eszmei megnyomorítás is célja lett az ellenünk fellépőknek,de azért az anyagi megnyomorítás szándéka továbbra is megmaradt. Gondoljunk a Galíciából illegálisan bevándorló „gyüttmentek” uzsorázásaira,melyről Bartha Miklós:Kazárföldön c. művében fest reális képet. A következményt néhány évtized múlva József Attila fogalmazza meg: … kitántorgott Amerikába másfélmillió emberünk.” Az vélemény pedig megalapozatlan,hogy mindezt „bevonzottuk”. A vonzás törvénye nem ilyen módon érvényesül. Akkor ezen az alapon Jézus ezen mondata „Jn 8.44
  A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.” „vonzotta be” ezt? : http://www.youtube.com/watch?v=2UrQxjfF2qU

  Válasz
 12. hawle

  Túlnyomó többségben egyetértek a leírtakkal, sok dolgot megvilágít. Néhány dolog azért vitatható. Többek között a Cion bölcseinek jegyzőkönyvével kapcsolatosak. Elolvasva a könyvet, számomra olybá tűnik, mint egy magas szintű vezetőképző a beavatottak számára. Való igaz, hogy egyesek vitatják a keletkezésének körülményeit, illetve azt állítják, hogy hamisítvány. Ezzel szemben amit tényként lehet elfogadni: a megtalálását, a cári kormány általi lefordíttatását, a nagyhatalmak kormányainak való megküldését, a British múzeumba történő elhelyezését, stb…ÉS AMI LEGFONTOSABB: A LEÍRTAK TÚLNYOMÓ TÖBBSÉGÉNEK MEGVALÓSULÁSA AZ ELMÚLT 100 ÉV ALATT. EZ NEM VITATHATÓ!!!!!!!
  Egyébként ennek a könyvnek hatására írta meg Henry Ford a 20-as évek elején a „Nemzetközi zsidó” című könyvét….Amiről szintén elmondható: a leírtak úgy történtek, illetve jórészt megvalósultak…
  Amivel maximálisan egyet kell érteni: az a kijelentés, hogy NEM SZABAD általánosítani, nem szabad egy szűk réteg kirekesztő, kizárólagos, és nagyrészt megvalósult hatalmi törekvéseivel egy kalap alá vonni a zsidóság széles tömegeit. Ugyanakkor felmerül az emberben a gondolat: Vajon egy esetleges „kenyértörésnél” ezek a tömegek melyik oldalra állnának?????

  Válasz
 13. Józsi bácsi

  @Cervisia: Igazad van abban, hogy némi érzelmi szál van ebben a mondatban, ami az objektivitást megkérdőjelezi, jóllehet az OBL elleni háború valóban nem arról szól, amit a média mai napig állít. Ez jól látszott abból, hogy az Irak elleni (miért is?) invázióban semmilyen WMD-t nem találtak, mégis 1 millió civil halt meg kb.

  @Ágica: Nagyon sok minden igaz abból, amit írsz. Ha viszont nem foglalkozna senki ezekkel a témákkal, az olyan lenne, mintha patológust sem alkalmaznánk egy haláleset után. A beteg elment, nem mindegy, hogy miért? Ha tanulni akarunk és meg akarjuk érteni a következményeket, akkor nagyon nem mindegy…

  Ne feledd, hogy az, hogy Magyarországon ilyen a helyzet, ez valaminek a következménye. A búvalbéleltség, káröröm, visszahúzás, megosztottság stb. nem az ember veleszületett tulajdonságai, hanem valamiért ez alakult ki itt a Kárpát-medencében. Lehet, hogy a történelemben kell keresgélni ennek gyökerét? Szerintem igen. És itt jön be az is, hogy ez az egész „zsidó kérdés” miért került az én látószögembe is. Úgy éreztem, hogy sok a félremagyarázás ezzel kapcsolatban és érdemes megérteni az általánosítás mögötti indokokat, mert ez is a széthúzást erősíti. És a zsidózás helyett érdemes elmélyedni (legalább egy picit) a cionizmus eszményeiben, mert akkor megértünk egy csomó mindent, ami MA a világban történik.

  Egyébként meg a „világuralmi törekvések” és a gazdasági erőfölénye a mai elitnek több száz évnyi türelmes munka eredménye (aki kutatja a témát, rengeteg összefüggést talál erre vonatkozólag), Magyarországon meg azért szidja mindenki a rendszert (legyen bárki kormányon), mert 4 év alatt akarunk változást (ráadásul a politika csak a tőke által irányított színház). És ez nem megy. (Ezt a vezetők is tudják, ezért akarják a saját pecsenyéjüket mindenképpen megsütögetni.) Nehéz úgy gondolkodni, hogy az utánunk következő generációk jóléte lebegjen a szemünk előtt, ha elolvasod a Rothschildok életrajzát, onnan ez meg nem hiányzik, jóllehet ők a saját jólétüket kívánták bebiztosítani, ami sikerült is. Ezért mondtam, hogy van mit tanulni tőlük összefogásból.

  Ami engem illet, néhány apróságot találsz a „Ki az a Józsi bácsi” rovatban, volt már korábban egy blogtalálkozó, de rájöttem, hogy nem akarok prédikálni, mert nem ez a célom. Mindössze annyit szeretnék ezzel a bloggal elérni, hogy bizonyos, nem a fősodrású médiában elérhető, de mégis rendkívül értékesnek tartott források összegyűjtésével olyan információk felé is kinyissam az olvasóim érdeklődését, amiket – ha nem olyan megszállottak, mint én – nem biztos, hogy megtalálnak.

  S hogy mi a megoldás? Első lépésben mindenképpen az, hogy nyitottá válunk olyan információkra is, amiket a társadalom nem nevelt belénk. Ha ez megértést gyújt az elmékben és összefogást a szívekben, akkor már lehet B, C, D terveket felállítani és könnyebb lesz az akcióterveket végrehajtani. Én ezt így látom és azt is bevallom, hogy a sok szövegelés ellenére nem vagyok túl optimista… 🙁

  Válasz
 14. Ágica

  Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, szakadjon már le erről a témáról és építse úgy a valóságát, hogy körülötte boldogok legyenek az emberek! Ehhez befelé kellene fordulni és jó mélyre magadba nézni: ha mást gyűlölsz, akkor önmagadat, ha mást kirekesztesz önmagadat rekeszted ki … az az fogalmad sincs ki vagy és te szenvedsz a legjobban.

  Válasz
 15. Ágica

  Nos, tárgyilagosság ide vagy oda, nekem akkor is rossz érzéseim keletkeztek olvasás közben…. és azokban bízom, mindenek felett. Az én kérdésem csak az, hogy ez itt miért ekkora téma? Miközben az ország egy jó nagy bazi kátyúban van, depis mindenki és semmi mást nem csinál, csak bűnbakokat keres meg elhajtja az össze értelmes embert külföldre. Felelősséget vállalni, na azt már nem! A primitívjének magyarázhatod és alátámaszthatod mindezt nagyon okosan és tárgyilagosan, a primitívje azt fogja gondolni, amit eldöntött: a zsidók miatt „szegény” és a cigányok elveszik a pénzét. Minden cigány és minden zsidó, teszi ezt úgy, hogy soha egy zsidóval sem beszélt és egy cigánnyal sem, csak nem tanulta meg tisztelni és tolerálni a másságot, mert kiskirálynak és kiskirálynőnek nevelték a szülei, vagy éppen az agresszióját nem engedték levezetni otthon. Nekem ebből olyan nagyon elegem van, hogy ha választanom kellene, hogy kit gyűlöljek (szimbolikus értelemben) hát egy népet választanék: az pedig a magyar!

  Vérlázító, hogy majdnem minden nap hallanom kell vagy a zsidó vagy a cigány szót, így vagy úgy!

  A fene egyen meg itt mindenkit, aki megválasztja Orbán Viktort abszolút többséggel, utána pedig szidja őt és csodálkozik, hogy az visszaél a hatalmával. Menjenek azok a francba, akik előtt nem mondhatom azt, hogy beszélgettem egyszer „a Gyurcsánnyal” és tök normális figuraként vésődött az eszembe. AZ Orbánnal is beszéltem régen, mielőtt még nem fordult ki magából és az is normális figura volt (ezt a stílust most direkt nyomom).
  Elegem van abból, hogy elmegyek civilizált országokba, és ott mindenki biztat, elismer, várja, hogy milyen új ötleteim vannak és nyitottan fogadja, itt meg mindenki elhajt a fenébe, ha újítani akarok. Közben pedig irigyeljük Nyugat Európát!
  Úgyhogy a megoldásra fókuszáljunk! Mi a megoldás kedves Józsi? És engem érdekelne, hogy ki vagy te ezekkel az értelmes gondolatokkal, mikor állsz ki az emberek elé vagy szoktál csak én nem tudok róla?

  Válasz
 16. Cervisia

  „ásd “Osama bin Laden és tömegpusztító fegyverek elleni” kamu háború, melynek következtében millió számra haltak meg ártatlan civilek Afganisztánban és Irakban egyaránt!”

  Egy ilyen mondat után leírni az objektivitást, hááát…

  Válasz
 17. Józsi bácsi

  A bejegyzésben (és egy korábbi írásomban is) említett dokumentumfilm, az Occupation 101 magyar feliratos verzióját megtaláltam a neten:

  1. rész: https://www.youtube.com/watch?v=RiGkg9zf_8M
  (A feltöltő YouTube csatornáján fent van az összes rész.)

  Válasz
 18. Józsi bácsi

  Egy megengedő értékrenddel szemben egy többnyire a saját érdekeit figyelembe vevő értékrend mindig nyer. Ezért emeltem ki a Babilóniai Talmudot, melynek bizonyos részei valóban azt sugallják, hogy a zsidóság joggal uralkodhat a nem zsidók és a nem hithű zsidók fölött is, ráadásul olyan eszközökkel is, ami a keresztény etika szerint nem annyira oké. De nézzétek meg a törzsi háborúkat Afrikában. Sok országban ott a demokratikusnak nevezett rendszer mögött továbbra is a törzsi (ki az erősebb) szellem van és azok vezetik a kormányokat, akik korábban polgárháborús győztesek voltak. (Idén már 2x jártam olyan helyen Afrikában, ahol ez tapasztalható.)

  Magyarországot valóban azért irányítják többnyire az ilyen szellemiségű emberek, mert ez az értékrend erősebb abban az értelemben, hogy ők úgy gondolják, hogy akit le lehet igázni és irányítani lehet, az megérdemli. De figyeljétek meg, hogy míg ez a cionista szellemiség különös gondot fordít az emberi természet megismerésére (még ha manipulációs céllal, akkor is) és tudják, hogy a pénz micsoda energiát képvisel, addig a nem zsidók ezt rossz szemmel nézik és a pénzt minden baj eredőjének nevezik (közben meg sírnak, hogy nincs belőle elég, viszont megismerni is lusták a pénz természetét). Fel kéne már ismerni azt, hogy a gondolkodásmód megértésében kell keresgélni és elutasítás helyett ha kell, fel kell venni a harcot. Nem fizikai küzdelemre gondolok elsősorban, hanem szellemire, mert mint tudjuk: ököllel mutogatni gépfegyveres emberekre nem sokat ér.

  Ha pedig valaki zsidónak születik és ilyen szellemiségű nevelést (!) kap, akkor nem szabad csodálkozni a kiválasztottság (esetleg felsőbbrendűség ) érzésén. Ha én születésem után egy afrikai törzsbe kerülök, ma valószínűleg valami törzsi nyelven beszélek és a törzsi hagyományokat, értékrendet örökítem tovább. Ne azonosítsd az embert az elméjével! – mondja Eckhart Tolle. De mint említettem a cikkben is, rengeteg nem cionista szellemiséget követő zsidó van (a túlnyomó többség!), aki nem gondolja magát kiválasztottnak akkor sem, ha egyébként örül neki, hogy a zsidó származása előnyhöz juttatja őt (amennyiben valóban előnyhöz jut). De most őszintén: melyik ember nem örül annak, ha az egóját simogatják azzal, hogy ő milyen fontos?

  Szerintem meg kellene értenünk, hogy az antiszemitizmus gerjesztése kétélű fegyver azok számára, akik a kártyákat osztják. Amíg ebből fakadóan széthúzás van és gyűlölködés, addig nem egy kirekesztő értékrenddel szemben történik fellépés, hanem az általánosítással tovább osztjuk azt, ami már egyébként is széthullott. És erre mondtam azt, hogy ha a kirekesztő értékrenddel szemben a zsidóság lép fel – mindazok, akik látják a megosztásban a szenvedést – akkor felgyorsulhatnak a folyamatok. Az emberséges, hagyománytisztelő zsidóság fellépésére ugyanis nem „működik” az antiszemitizmus kártya. 🙂 (Szerintetek az esti híradó miért nem foglalkozik a Zsidók a cionizmus ellen c. weboldalon felsorolt érvekkel?)

  Összefogás, összefogás, összefogás. Egy olyan világért – ha képesek vagyunk ilyet teremteni egyáltalán (?) – ahol nem csak egy szűk réteg élvezi a gyümölcsöt, hanem mindenki.

  Te képes vagy mások jólétéért áldozatokat hozni?

  Válasz
 19. Tóth János

  L.A-nak! No,ezért ez a magyarság kifosztása is belőlünk fakad,nem igazán állja meg a helyét!

  Ez a alapján Jézus is maga tehet róla,hogy keresztre feszítették?!!!

  Egyébként pedig vannak népek,akik sokkal többet „sajnáltatják” magukat és aztán mégsem mondhatók kifosztottaknak.

  Válasz
 20. Feri

  L.A. szerinted véletlen hogy az igaz történelmi múltunkat nem hagyják hogy megismerjük? Ez az egész hatalom átvétel nem most kezdődött. Az a baj hogy a mostani magyar lakosság nagyrésze már agymosott. Feltehetnénk a kérdést hogy „Szent” István milyen indíttatásból tette tönkre a magyar kultúrát? Mert szerintem innen indul a mi történetünk. Ez is megérne egy cikket, hogy miért érzi magát úgy a magyar a bőrébe ahogy.

  Válasz
 21. L.A.

  Ó, és Bélának válaszul!:)
  A magyarság kifosztása, elnyomatása, kihasználása – nem sorolom a jelzőket – is belőlünk fakad. Előbb éreztük magunkat elnyomottnak, kifosztottnak, satöbbinek, és csak aztán jelent meg a világban az, aki mindezt el is végzi a fizikai síkon. A világ így működik. És ne mondd, hogy a magyar nem érzi magát eredendően kifosztottnak, szerencsétlennek, nyomorultnak, ne makarja folyton sajnáltatni magát, nem sír-rí éjjel-nappal, mert elég csak végiggondolnunk a Himnuszunk szövegét. Más népek himnusza lelkesít, feltölt, felemel, erőt ad, a magyar lehúz, sőt, földbe döngöl. Semmi másról nem szól, csakis arról, hoyg milyen szerencsétlen nép vagyunk – márpedig amiről jelen időben, kész tényként beszélünk, az valóra válik. Így működik a világ.

  Válasz
 22. L.A.

  Pontosan ugyanerre a következtetésre jutottam magam is. A félelmünk az, ami megteremti azt a bizonyos valamit, amitől félhetünk. A haragunk az, ami megteremti azt a bizonyos valamit, amiért bosszankodhatunk. Az undorunk az, ami megteremti azt a bizonyos valamit, amitől undorodhatunk. Bármi megjelenik a külvilágban, azt valami bennünk hívta életre, és ami bennünk van, az előbb volt, mint a külvilágban megjelenő „dolog”. Így értendő, hogy a külvilág a bensőnk tükre. Tovább megyek! Az érzéseinkkel teremtünk, tehát ha lenézzük, megvetjük, elítéljük és mindennek lehordjuk a cigányt, akkor a cigány – a ráható energiáknak kénytelen-kelletlen engedelmeskedvén – méltóvá válik mindezekre, úgymond megmutatja, tükrözi, miféle érzelmek élnek bennünk. Ha agresszornak, gőgösnek, vérengző gyilkosnak tartjuk a zsidót, azzá válik, mert ne mtehet mást. Olyan erővel hatunk egymásra, a belőlünk áradó energiák által, amire talán szó sincs. Szóval érdemes elgondolkodni; HA VALAKIT GYŰLÖLSZ, A GYŰLÖLETETED VOLT ELŐBB, S AZ HÍVTA, VONZOTTA AT ÉLETEDBE AZ ILLETŐT.

  Válasz
 23. Béla

  Valóban a rendszer tart minket fogva és a cionizmus felelős nem a zsidóság. De feldobnék egy ehhez kapcsolódó témát amiről már nem hiszem hogy ilyen tárgyilagos cikket merne írni Józsi bá. Mégpedig: Zsidóság szerepe Magyarország kifosztásában. Meglepően érdekesnek tartom hogy nálunk a vezető politiaki elit a felső tízezer a művészek, írók, újságírók tvsek mind zsidók és valahogy az elmúlt 30 évben szépen eltűnt a nemzeti vagyon. Nincs mezőgazdaság nincs ipar csak egy rohadt nagy adóssága van a városokba kényszerített még itthon maradt Magyaroknak. De ez biztos már a nem vállalható összeesküvés kategóriája.
  Viszont meggyőződésem hogy emiatt zsidózik az átlagember itthon. Szóval Józsi bá által fent leírtakkal egyetértek csak egy kicsit bele kéne menni a közelebbi részletekbe hogy teljes legyen a kép.
  Amúgy az is logikus volna hogy mi tehetünk róla hogy nem teszünk semmit de a szeretetre épített gondolatmenetben ugye egy megoldás volna egyfajta kollektív megvilágosodás amit személy szerint nagyon várok és az emberiség egyetlen fejlődési útjának tartok mert enélkül a technikai fejlődés semmit nem ér.
  Egyébként a válasz egyszerűbb arra hogy miért tehették ezt velünk. Azért mert mi nem vagyunk olyanok mint ők.

  Válasz
 24. nobre

  Józsi bácsi, ez szép és világos össze foglalója volt a cionizmusnak és az illuminátusok össze esküvésének. Viszont a cikk végén tényleg kicsit meredek az elképzelés a saját kollektív gonoszságunk manifesztációjaként tekinteni a fenevadra de nem is lehetetlen. Végül is a tudósok ki számolták hogy 20% az esélye hogy már a mátrixban élünk. A mátrix pedig az emberek valóság érzékelését vette alapul a saját valósága megteremtéséhez. Az egyetemes szeretet pedig talán csak Jézus visszatérte után jöhet el, de addig még vár ránk a harc a fenevaddal, akit a jelenések könyve szerint az emberiség először megmentőként fogad majd. „Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat. (Jelenések 13,16 – 18)” Illetve még annyit hozzá tennék az egyetemes szeretet ideához, hogy az emberiség nem rendelkezik kollektív tudattal, így eléggé valószínűtlen hogy a kollektív szeretet útjára lépjen. A megvilágosodás és a befolyásolhatatlanság titka szerintem a buddhista filozófiákban rejlik, és a lényege a semmi. Vagy ahogy a mátrixból ismerjük: Nincs kanál 🙂

  Válasz
 25. Adrián

  Nagyon érdekes és részletes leírás, teljesen egyetértek a következtetésekkel, bár kétségkívül én sem léptem ki annyira a kényelmi zónámból, hogy leellenőrizzem a benne foglalt adatokat.

  Csak egy helyesbítést írnék: az utolsó képen lévő kézjel nem a sátánisták jelképe. Persze lehet, hogy sok száz évvel ezelőtt az volt, de ahogy ma már a sátánizmus is mást jelent mint régen, úgy ennek a jelnek a jelentése is. Ez ma már általánosságban a Rock és a Heavy Metal rajongói között népszerű. Egy nem olyan régen sajnálatosan elhunyt legendás rockénekes, Ronnie James Dio-nak, és a még ma is aktív Ozzy Osbourne-nak köszönhetően. Bár a neve ördögvilla, a valláshoz nincs köze.

  Visszatérve a cikkhez. Régóta gondolom azt, hogy nem feltétlenül emberek vagy csoportok állnak a világ és a fenti események mögött, hanem maga a rendszer. A rendszer ami már önálló életre kelt és nagyon kevés hozzá az ember, hogy megváltoztassa. Ahogy a banki dolgozók sem tehetnek semmit, pedig hasonló cipőben járnak mint ügyfeleik, ahogy a részvényesek is elfordítják a fejüket, és ahogy a felső vezetők számára is fontosabb a saját családjuk és prémiumuk. Ezek mind fogaskerekek amik saját motivációból mozognak és egymást hajtják, nem engedik leállni a többit. Aki nem bírja az eltörik és új kerül a helyére. Nem hinném, hogy van ember vagy embercsoport aki magát a gépet vezérelné, maximum nagyobb fogaskeréknek számít és több kicsire van hatással, de ha ellenáll ő is törik.

  Válasz

Válaszoljon Ágica-nak Válasz megszakítása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .