A változás kulcsa a nők szívében van

2012. április 24. kedd

A Facebook ingyenesen elérhető statisztikáinak köszönhetően (mely egy-egy rajongói oldalhoz tartozik) viszonylag könnyedén be tudom határolni azt, hogy az olvasóim milyen életkorúak, milyen neműek és milyen arányban oszlanak meg. Ez természetesen nem befolyásolja azt, hogy éppen milyen témát akarok elővenni – itt ugyanis az „eladott példányszám” nem mérvadó -, mégis meglepő számomra azt látni, hogy bár elég sok olyan területet is érintek (pénzügyek, közgazdaságtan, apróbb „összeesküvés-elméletek”), melyek véleményem szerint meglehetősen maszkulin természetűek, az olvasóim kb. 63%-a nő. Ezek szerint a nőket általában jobban foglalkoztatják a lételméleti kérdések és az, hogy mi a fenét is keresünk mi itt tulajdonképpen?

Az említett arány jóllehet abból is látszik, hogy ha manapság bármilyen személyiség-, készségfejlesztő tanfolyamra elmegyek, akkor a résztvevők jelentős számban lesznek hölgyek, s a trénerek, coach-ok (üzleti, egészségügyi vagy életvezetési egyaránt) is főleg a nők köréből kerülnek ki. A statisztika ugyan számomra csak egy mérőszám, és nem feltétlenül bír abszolút jelentőséggel, ebben az esetben mégis úgy érzem, hogy érdemes rá odafigyelni. Mi az oka annak, hogy ennyire a nők oldalára billen el a mérleg nyelve? A férfiakat miért érdeklik kevésbé a nem látható világ (véleményem szerint a valóság kb. 90%-ának) összefüggései? Ebben a bejegyzésemben erről szeretnék egy picit elmélkedni.

Távol álljon tőlem az, hogy nemek szerint kategóriákat állítsak fel, hogy egy nőnek és férfinak milyen szerepet „kell” az élete során „végigjátszani”, az mégis elgondolkodtat néha, hogy ha a természet rendjében van szerepe a kauzalitásnak (=a dolgok oksági viszonya), akkor egyáltalán nem véletlen az sem, hogy egy adott korban mikor és miért születik több lány, mint fiú (vagy éppen fordítva) és hogy ennek milyen – akár metafizikai – jelentősége van. Ha pedig ezek a jelenségek nem tekinthetők a véletlen művének, akkor az sem mindegy, hogy éppen fiúnak, vagy lánynak születünk, tehát egyéni szinten is van egy determináltsága (=előre meghatározott célja) az életünknek. A nemek „feladatának” tekintetében számomra azt jelenti a tudatosság, hogy tisztában vagyok azokkal az energiákkal (és nyitott szívvel elfogadom őket!), amelyeket férfiként vagy nőként át kell élnem a teljes élethez. Hogy Biegelbauer Pál Ki vagyok én? c. fantasztikus előadásának egyik metaforájával éljek, a szék igazi „feladata” a székség.

Visszatérve a természet csodálatos rendjéhez pl. statisztikák bizonyítják, hogy háborúk után több fiú születik, mint lány, mert a harcokban általában férfiak esnek el. A mindent átható formanélküli tiszta tudat „tisztában van vele”, hogy ilyenkor szükség van az energiák kiegyenlítésére és úgy intézi a Mátrixban az energiák rendjét, hogy a háborúkat követően több fütyis foganjon meg, mint puncis. 🙂 Ez az információ már önmagában bizonyíték erejű arra nézve, hogy a Természet IQ-ból (és SQ-ból és EQ-ból, ami a spirituális és érzelmi intelligencia hányadosa) igencsak „büfé” és pontosan tudja, hogy az energiáit éppen mire kell felhasználni a rend fennmaradásához és a továbblépéshez.

(Emiatt a gondolat miatt vallom azt is, hogy a Föld ökoszisztémája által kibocsájtott évi 770 milliárd tonna CO2-höz képest az emberek által “termelt” átlag 26 milliárd tonna – vagyis a teljes CO2 kibocsájtás 3%-a – igencsak kevés ahhoz, hogy az emberiség legyen a klímaváltozás okozója. Vagyis szerintem(!) „köhög a bolha” és inkább pénzt generál félelemkeltésből – lásd klíma adó -, mert az érzelmek által a logika legyőzhető. A természetvédelem ügyével jóllehet nagyon is egyetértek, de nem a klímaváltozás elleni program védelmében…)

A leírtak alapján felmerülnek bennem a következő kérdések:

A természet végtelen intelligenciáját tiszteletben tartva mi lehet a feladata egy nőnek az élete során és mi lehet egy férfinak? Melyek lehetnek azok az energiák, amelyeket a természet rendjének megfelelően kell használnunk, hogy megéljük a saját igazságunkat, és beteljesítsük sorsunkat, eljuttassuk a teremtő energiánkat oda, ahová “való”? A XXI. század kezdetén minek köszönhető az, hogy az online és offline terjedő, tudatos létezéssel foglalkozó “mozgalmak” nagyobb százalékban vonzzák be a nőket, mint a férfiakat? Lehet-e ennek pusztán az az oka, hogy a nők alapvetően emocionálisabbak, mint a férfiak és ezért jobban rá szeretnének érezni az igazságra?

Talán tényleg csak ennyi az oka, de mi van akkor, ha ennek lételméleti szempontból van napjainkban fokozott jelentősége? Lehetséges-e az, hogy ez a “jelenség” azért van, mert a női nemnek katalizátorként kell működnie a változások elősegítésében?

Egy korábbi cikkemben már említettem a Helyi Pénz Konferencia rendezvényt, melyet 2011. év során 2x rendeztek meg Budapesten. Az első ilyen rendezvény, mely 2011. júliusának elején volt Budaörsön, egy nemzetközileg is ismert belga származású pénzügyi szakember, Bernard Lietaer előadásával zárult. A helyi és közösségi pénzek komplementer (=kiegészítő) és gazdagságélénkítő szerepén túl Mr. Lietaer arról is szót ejtett, hogy a történelem során az ún patriarchális (=apajogú) és matrifokális (=anyaközpontú) társadalmak mindig is váltották egymást, s míg a patriarchális társadalmakban a centralizált irányítás (=központosítás) és a monopóliumok voltak jellemzők, addig a matrifokális társadalmakban tudatos közösségek és a kiegészítő pénzrendszerek komoly szerepet kaptak. Állítása szerint valódi matriarchális (=anyajogú) társadalmak soha nem léteztek, maximum a görög mitológiában. Kiollóztam nektek ezt a részt:

(A férfi istenekre és istenképekre vonatkozó csípős megjegyzéssel én nem rezgek együtt, mert az a megosztás – a valami “ellen” – felé visz, szóval véleményem szerint érdemes főleg a matrifokális társadalmak közösségépítő szerepére koncentrálni.)

Ha megnézzük a mai világunkat, egyértelműen az látszik, hogy minden a központosítás felé halad, a kisebb szervezeti egységek fontosságát alábecsülik a hivatalos “szakértők”. EU, USA, World Bank, IMF, UN, Unicef, WHO, Asia & Pacific Union, African Union mind mind abba az irányba mutatnak, hogy valami nemzetek és kultúrák fölött álló központosított irányítás készülődik. Mindennek persze megvan a megmarketingelt ideológiája, mely szerint egy “világegység” minden benne lévő nemzetnek jót tenne, mert akkor megszűnne a kizsákmányolás. Végül is ha elég tágra ki tudnám nyitni a szemem és a fülem, szinte már láthatnám, hogy „egyre kevesebb” a fegyverkezés, az eladósítás és növekszik a világbéke irányába való törekvés. Lassan már olyan tágra nyitom a szemem, hogy a szemgolyóim éppen, hogy csak ki nem esnek a koponyámból… 🙂

A modern hitelpénzrendszer általi fejlődés a felelőtlen költekezés és az elszabadult hitelkamatok hatására egyre inkább megtorpanni látszik és véleményem szerint az előttünk álló időszakok komoly meglepetéseket fognak nyújtani mindenkinek. Ez abból is érezhető, hogy egyre több civil mozgalom indult el az utóbbi években, s a kulturális kreatívnak nevezett emberek száma is növekszik. A jelenség, amit egyre több elmében és szívben egyaránt nyitott ember tapasztal, arról szól, hogy egy másfajta, emberközpontúbb világot szeretnénk. Ebben pedig meglátásom szerint komoly szerepe van a nőknek, pontosabban fogalmazva a női energiáknak. Természetesen vannak férfias nők és nőies férfiak, ezért helytelen lenne az az általánosítás, hogy a változáshoz elsősorban a nők kellenek. Energiaszinten azonban úgy érzem, hogy ők lesznek a katalizátorok. Elmondom, hogy miért gondolom így.

Pont az előző írásomban utaltam arra az Élő Mátrix c. dokumentumfilmre való hivatkozással, hogy a világunkat a szív rezgései által irányított elmeműködés alakítja. Az, ahogyan a belső világunk “együtt rezeg” a külvilággal, s amely rezgést intellektuálisan értelmezünk és lefordítunk az elme nyelvére, nagyon erős hatással van arra, hogy milyen valóságot teremtünk. Magyarul ez kb. annyit tesz, hogy akinek a szívében félelem van, az a fájdalom elkerülésére rendezkedik be (és rendkívül könnyen irányítható a félelempropagandával), akiből pedig a szeretet és a tiszta tudat örömérzete árad, az a teremtés megtapasztalására és megosztására törekszik.

A Teremtő Isten / Végtelen Intelligencia / Tiszta Tudat úgy alkotta meg az embert, hogy a nő legyen a befogadó, az új életnek környezetet biztosító energiahalmaz és a férfi legyen az, aki behatol, meghódít és irányít.

Legyünk őszinték, kedves férfitársaim, rajtunk még segíthet a viagra, de ha egy nő úgy dönt, hogy ő nem akarja „adni a titkot” (=egy szexuális aktusban befogadni a férfit), akkor abból nem lesz erőszakmentes, összebújós igazi „móka”. Nem véletlen az sem, hogy a gyermekáldás szempontjából a spiritualitásban a nők szívbéli felkészültségét (a befogadás bizonyossága) tartják a fogantatás kulcsának mindamellett, hogy a férfiak nemzőképessége is a képlet része az ő magjaikban lévő teremtő energiával. Az új élet / rend gondolatának befogadása, kifejlődése és táplálása tehát energiaszinten a nők / női energiák valóságot érzékelő és értelmező képességén múlik eme gondolatmenet alapján, ezért gondolom azt, hogy a változás kulcsa a nők szívében van, a zár viszont a férfi energiák behatoló, meghódító, teremtő irányán múlik.

Mi lehet a tanulság ebből az információból?

Férfiemberként is úgy gondolom, hogy teret kell engedni a női energiáknak, mert csak azok által történhet meg a férfiuralta, törtető és mindent meghódítani akaró világban az új, a más fajta értékekre épülő társadalom. (Erre utalt a fent említett előadásban Lietaer úr mondandója is a pénzügyi / gazdasági rendszer vonatkozásában!) A teremtés és a növekedés irányának meghatározása továbbra is a férfi princípiumhoz tartozik (és jobb is, ha ezek az erőviszonyok nem borulnak fel), de én egyértelműen azt érzem, hogy a nők érzelmi intelligenciája és tudatossága, a szívvel történő teremtő szándéka – nézzétek csak meg a rengeteg meditációs, agykontrollos, kvantum gyógyítós csoportokban a nők arányát! – a kulcs ahhoz a zárhoz, mely a férfiak / férfi energiák szellemi fejlődéséhez és felemelkedéséhez vezet, s mely által a világot egy kedvezőbb, emberibb irányba vihetjük közösen. Ahogy a húsvéti cikkemben is írtam Jézus Krisztussá történő felemelkedésének példázatán keresztül, az ember életének egyik célja nagy valószínűséggel az, hogy a kalandos fizikai tapasztalásszerzés közepette szellemi emberré váljon, s hogy felismerje önmagában azokat a teremtő képességeket melyek ezt lehetővé teszik.

Akárhogy is vesszük, 9 hónapnyi áldott állapotban a nők táplálják élettel a gyermekeinket a szívük alatt, így az ő szívük rezgése lesz hatással a születendő gyermekre akkor is, ha a kis utód fiú lesz, akkor is ha lány. És mivel egyre inkább úgy tűnik, hogy a nők szíve elkezdett egy picit másként rezegni (én legalábbis így érzem), ezért talán nem oktondi feltételezés a részemről az, hogy ennek komoly hatása lesz az előttünk álló évekre, évtizedekre. Jóllehet a nők / női energiákból fakadó érzékenységben az is benne van, hogy a hölgyek az elsőszámú célpontjai az egyre ügyesebb marketing kampányoknak – és a szkeptikusok joggal mondhatják, hogy a lelki út térhódítása is egy ilyen “kampánynak” köszönhető valahol – én mégis úgy érzem, hogy ez egy picit több ennél. Ezen túl metaforikusan is pont fordítva kellene, hogy legyen ez a kulcs/zár kapcsolódás – hiszen fizikailag a férfi „kulcs” passzol a női „zárba” – de a lelki úton ez miért ne lehetne fordítva? (A tévedés jogát persze fenntartom, hiszen ez csak egy megfigyelésből fakadó találgatás, mint az életem összes többi gondolata.)

Kedves hölgyeim, drága asszonyok! Én arra kérlek benneteket, hogy rezegjétek ki magatokból továbbra is az egység és összetartozás hullámait, mert ennek elkerülhetetlen következménye lesz az is, hogy a férfienergiákba ez a rezgés beszivárog és akkor egyre többen elkezdünk mi, pasik is valami emberközpontúbb valóságot teremteni miközben egyre többen lépünk rá a szellemi útra.

A leírtakra egyébként az is bizonyítékul szolgál, hogy a néhány napja meghirdetett kvantum gyógyítós felhívásom hatására lényegesen több hölgy jelentkezett a közös meditációra, mint férfi, annak ellenére, hogy a témában elérhető könyvek szerzői és videófilmek készítői között tapasztalataim szerint nagyobb a férfiak aránya. Az irány meghatározása tehát férfienergiát igényel, de a megvalósításhoz a nők szíve nélkül esély nincs.

Na elsétálok a kocsmába és megbeszélem a pultos hölggyel, hogy az előttünk álló időszakban mi a teendő a betévedő kocsmatöltelékekkel, mint én. 🙂

11 hozzászólás

 1. Analemma

  Biológiai és genetikai oldalról érdekes még Szendi Gábor a Nő felemelkedése és tündöklése című könyve is. Ott ő kicsit mást tart arról, mikor születik fiú és mikor lány gyermek, vagy hogy mi a nemek szerepe-viszonya. Nem szent írás, viszont megragadta a figyelmemet.

  Válasz
 2. Zoltán

  A globalizmust említed. Érdemes belegondolni valójában mennyire hamis ideológia ez, hiszen az országok gazdasági egyenlővé tétele valahogy kimarad a terület egyesítési törekvések mellől. Sőt!

  Válasz
 3. komlomedia

  „…a teljes CO2 kibocsájtás 3%-a – igencsak kevés ahhoz, hogy az emberiség legyen a klímaváltozás okozója. Vagyis szerintem(!) “köhög a bolha” és inkább pénzt generál félelemkeltésből – lásd klíma adó -, mert az érzelmek által a logika legyőzhető.”
  Ide egy kis adalék:
  Miskolczi Ferenc, a NASA egykori légkörfizikusa azt állítja, hogy nem a szén-dioxid okozza a globális felmelegedést: http://komlomedia.hu/hir.php?hir=1182

  Válasz
  • pyroklzs

   Üdvözlet!

   Ehhez egy videó lenne a hozzáfűzésem, lehet, hogy már itt van valahol, de csak ma kezdtem olvasni a blogot.

   George Carlin_Saving the planet_HunSub

   http://youtu.be/8zXo7LKXs3g

   Válasz
 4. Vili

  Sziasztok!

  Vegyes érzelmekkel olvastam a cikket. Egyfelől tetszett ez az optimizmus, és a női energiákra valóban nagyon szükség lenne manapság, másfelől úgy érzem, hogy inkább egy utópiát fogalmazott meg Józsi bácsi. Anélkül, hogy bármilyen nemek közötti vitát próbálnék elindítani, én nem igazán látom a környezetemben lévő nőkön az efféle változást/rezgéseket. Inkább azt veszem észre, hogy a mai nők jó része az anyagi világban próbálja megtalálni a kapaszkodót, sokat megtesz azért, hogy ne kelljen önmagával szembenéznie, önismeretet gyakorolnia. Az, hogy több a női olvasó és a spirituális dolgok is felkapottabbak a nők között, szerintem annak is köszönhető, hogy a nők „aktívabbak”, vagy ha negatív oldalról akarok közelíteni, nagyobb szükségük van arra, hogy valamit csináljanak. Nagyon sokan menekülésnek használják a témát. Szerintem az MLM, vagy bármilyen más tanfolyamok/csoportok köreiben is sokkal több a nő, mint férfi. A férfiakon azt látom, hogy sokkal inkább meg tudnak lenni önmagukkal, persze ez nem jelenti azt, hogy bármilyen önismerettel rendelkeznének, viszont jobban elfogadják a dolgokat. Most biztos nőellenesnek tűnik a hozzászólásom, viszont megjegyzem, én magam jobban kijövök a nőkkel, mint férfitársaimmal, és abszolút egyet értek azzal, hogy erősíteni kéne a női értékeket, energiákat, de a Józsi bácsi által említett tendenciákat nem veszem észre a mindennapi életben, ami persze lehet az én objektív élményeim eredménye is.

  A női összetartozás/egység szintén olyan dolog, amit pont ellenkezőleg látok, a nők sokkal inkább fúrják egymást, és ki akarják sajátítani a szeretett lényt is. Persze velünk is van elég baj, nem tagadom, csak mivel a nők a téma, ezt most nem fejteném ki 😀

  Minden esetre remélem, hogy én látom rosszul a dolgokat, és azoknak van/lesz igazuk, akik a nők/női energiák előretörését tapasztalják/jósolják.

  Válasz
 5. Jani

  Az se felejtsük el, hogy sok nő van, aki valamiért rivalizál egymással és butaságuktól függően jól meg is fojtanák egymást szívesen. Persze ez lehet, hogy csak az emancipált, butus nőkre jellemző.
  A közösségépítésben szerintem nem jeleskednek, inkább alkalmazkodnak egy közösséghez. A nők többségének nem annyira számít a nemzetiség sem, ez pedig segíti a globalizációt.
  Természetesen a női energiákra szükség van, de csak az igazi női energiákra… Mert ugye van sok, önmagából kifordult nő is.

  Válasz
 6. szabadgondolat

  Kedves Józsi bácsi! Örömmel olvastam a fenti bejegyzésed. A benne felsorakoztatott gondolatok valahol bennem is ott lapulnak már egy jó ideje. Örvendek, hogy ily szépen formát öltöttek a te tolladon keresztül. Egyébként gratula a Thrive fordításhoz. Egyszer én is nekirugaszkodtam, de túl megerőltetőnek éreztem angol felirat nélkül hallásra egyedül lefordítani. Nemrégiben a gyógyulás című dokumentum filmet fordítottam le. (Healing: Miracles, Mysteries and John of God), amivel úgy voltam, hogy szinte nem tudtam nem lefordítani. Ajánlom figyelmetekbe: http://szabadgondolat.wordpress.com/2012/04/18/isten-janosa-john-of-god/ További jó munkát kívánok!

  Válasz
 7. Réka@öbölkút

  Nagyon jó a cikk! Nagyon élveztem, örültem a témafelvetésnek! Beleillik abba, amikkel én magam is sokszor dolgozom. Köszönöm szépen!
  A cikk után nem meglepő módon nő vagyok, bocs! 🙂
  Egy rövid gondolatot fűznék hozzá: a nők magukban, különösen a méh terében, úgy hordozzák a föld (mint Föld, Anyaföld, vagy Gaia) minőségét, ahogy az hordozza őket és a férfiakat magában. Mondhatni: egyszerre vagyunk kívül és belül. A férfiaknál is jelen van ez az energiatér, csak kevésbé hangsúlyos, illetve nem társul hozzá fizikai szerv, mint nőknél az anyaméh, ami egy kreatív erőközpont.
  Ez annyiban kapcsolódik ide, hogy ezen keresztül (egyfajta adóvevő intelligencia ez, amit napi szinten használnak a nők, gyakran nem tudatosan, és gyakran nem „jól”, értsd ez alatt, saját maguk és a férfiak kárára) szóval az anyaméhközponton (hívjuk így) keresztül a nők kicsit direktebben veszik azokat a változásokat, amiken keresztül a Föld mint lény, mint entitás most újjászüli saját magát. egyszerűen arról van szó, ezáltal szinte rákényszerülnek, arra, hogy változzanak.
  Még egy: a nők (ahogy azt a legújabb agykutatások is megerősítik, lásd pl. L. Brizendin, A női agy) az evolúció során olyan ( a két agyféltekét összekötő) agypályák kiépítésében jeleskedtek, amik a közösségi lét hétköznapi megélésében segítette őket. Ezek részben azonosak azokkal az agypályákkal, amelyek a meditációs állapotok megélésében munkálkodnak (vagy a zene élvezetében is). Ősember korában is olyan összefogásra volt szüksége a nőknek, mint ma is (még ha úgy is hiheti egy nő, hogy ebből ő már 21. századi módon kilépett, elég megkérdezni egy szülés után kb. 6-8 héttel lévő anyát, hogy megváltozott-e a véleménye, ezek az ősi helyzetek ősi reakciókat húznak elő belőlünk). Szóval évezredek óta gyakorolt és finomra hangolt képessége a nőknek a közösségi lét, a networking, a megosztás, a nem pusztán materializálható kapcsolatok megtapasztalása, annak erősítése, stb.
  Mindezzel együtt rendkívül nagy szükség van a földön most nem pusztán a női minőség megerősödésre, hanem az isteni férfiasság, néhányak által az archetipikus sárkányerőként emlegetett erők megjelenésére is, különösképp azért, hogy felismerjük magunkban azt, amit hamarosan elkerülhetetlenül felfedezünk majd.

  Válasz
 8. bandirepublic

  Jozsibacsi tenyleg idoszeru tamogatni a noi energiak eloterbe helyezeset. nehany honapja reszt vettem a gyermekem szuleteseben, ahol vegleg feministava valtam. azota rendkivuli modon foglalkoztat a kerdes, hogy miert nem a nok „csinaljak” a politikat es a gazdasagot?

  leginkabb azt hiszem, hogy azert, mert sokkal okosabbak annal, mintsem, hogy ilyen kozvetett, elvont dolgokkal foglalkozzanak. de igazan kivancsi lennek arra, hogy a noi olvasok mit gondolnak errol?

  girlpower!

  Válasz
 9. Eszter

  Kedves Józsi!
  Nagyon tetszik eme írásod, rendkívül jól összehozod a szellemit az anyagival! Annyit tennék hozzá, hogy akár férfi testben élsz, akár nőiben, MINDKÉT energia minőségét magadban hordozod, ám amíg ezek magadon belül nincsenek egyensúlyban, addig a körülötted lévő világban sem fogod ezt tapasztalni. Rengeteg családállításon vettem már részt, segítőként és állítóként egyaránt, és azt kell mondjam, az energiák bizonyos szinten megcserélődtek, azaz sok férfi inkább a női minőséget képviseli, sok nő pedig férfiasakat. Ez a két minőség lassan egyensúlyba fog kerülni azáltal, hogy a női minőség teret kap (ha akarjuk, ha nem), így tökéletesen igazad van abban, hogy a férfi továbbra is teremt, és a nő adja meg hozzá az alapot (=befogad). A nők nagy része azonban ma még tévedésben él, és a belső nőiség (Istennői minőség) hiányát külső elemekkel kompenzálja (plasztikai műtétek hada, 15 centis sarkú cipő, miniszoknya), attól azonban ez a belső Istennő még egyáltalán nem biztos, hogy megfelelően működik. Ez lassan a helyére fog billenni, és akik tudatosak erre, már most tesznek az ügy érdekében, és szépen lassan haladunk afelé a világ felé, amit már jó ideje elképzeltünk magunknak.

  Válasz

Trackbacks/Pingbacks

 1. Születni tudni kell! : Józsi bácsi gondolatai a világról… - […] gondolatként a bölcs természet egyensúlyra való törekvése jut eszembe. A változás kulcsa a nők szívében van c. írásomban utaltam…
 2. Goldenblog nyertesek – érdekes weboldalak listája — Minelli - [...] https://www.ivi.hu/blog-a-valtozas-kulcsa-a-nok-sziveben-van [...]

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .